Win D

میزان فضا
1 گیگابایت
ترافیک ماهانه ( داخل کشور )
10 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
تعداد دیتابیس
یک عدد
جدید آنتی تحریم (سرور ایران)
دیتاسنتر محل میزبانی
ایران

  • بله SSL
Win C

میزان فضا
5 گیگابایت
ترافیک ماهانه ( داخل کشور )
10 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
تعداد دیتابیس
پنج عدد
جدید آنتی تحریم (سرور ایران)
دیتاسنتر محل میزبانی
ایران

  • بله SSL
Win B

میزان فضا
10 گیگابایت
ترافیک ماهانه ( داخل کشور )
30 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
تعداد دیتابیس
ده عدد
جدید آنتی تحریم (سرور ایران)
دیتاسنتر محل میزبانی
ایران

  • بله SSL