بسته 1

۵ گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ روزانه
هارد دیسک NVME
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
آپتایم 99.9%

 • ۴ گیگ میزان رم
 • ۲ هسته پردازنده
 • ندارد ادآن دامنه
بسته 2

۱۰ گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ روزانه
هارد دیسک NVME
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
آپتایم 99.9%

 • ۵ گیگ میزان رم
 • ۳ هسته پردازنده
 • ۱ عدد ادآن دامنه
بسته 3

۱۵ گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ روزانه
هارد دیسک NVME
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
آپتایم 99.9%

 • ۶ گیگ میزان رم
 • ۴ هسته پردازنده
 • ۲ عدد ادآن دامنه
بسته 4

۲۰ گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ روزانه
هارد دیسک NVME
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
آپتایم 99.9%

 • ۷ گیگ میزان رم
 • ۵ هسته پردازنده
 • ۳ عدد ادآن دامنه
بسته 5

۳۰ گیگ
ترافیک ماهانه نامحدو
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ روزانه
هارد دیسک NVME
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
آپتایم 99.9%

 • ۱۰ گیگ میزان رم
 • ۶ هسته پردازنده
 • ۴ عدد ادآن دامنه